BETA
Likvidátor dluhů

Nabízíme vám půjčku na vyplacení všech nevýhodných půjček a exekucí. Naše půjčka je rychlá a online. Požádejte si o půjčku ihned

Požádat

Vyplacení půjček, konsolidace půjček, online půjčka

Vaše finanční situace Vás dohnala k tomu, že bydlíte u svých příbuzných, i když byste byli rádi, kdyby tomu tak nebylo? Připadá Vám, že je tak otravujete a oni čekají, kdy se konečně přestěhujete do svého? Proto po večerech hledáte vhodnou půjčku k tomu, abyste si mohli koupit byt nebo dům a přestěhovat se tam?

Poctivá nebankovní půjčka

Na světě existuje mnoho společností, které tyto služby nabízí, ale ne každá se musí líbit každému člověku. Co kdybyste našli společnost s lidským přístupem, která Vám poskytne půjčku přímo na Vaši míru? Věřte nebo ne, i takové společnosti existují a my jsme jednou z nich.

Naše nebankovní půjčka není lichva

Na trhu působíme již několik let a během této doby jsme nasbírali spoustu zkušeností a kontaktů, díky kterým se nám daří sjednat pro své klienty co nejvýhodnější produkty. Co tedy svým klientům nabízíme? Jedná se zejména o půjčky bez registru. V překladu to znamená, že se díváme do registru dlužníků, ale nedáváme věcem v něm žádnou váhu.

O jak velké půjčky se jedná? Lidem nabízíme půjčky v rozmezí od 100.000,- Kč až do 50.000.000,- Kč, tak velké rozmezí je proto, že nabízíme i podnikatelské půjčky vhodné např. pro rozjezd firmy. Je nutné splnit nějakou podmínku, abychom Vám peníze půjčili? Ano je nutné, abyste půjčku zajistili nemovitostí, která může být i ve vlastnictví třetí osoby, tudíž Vašich příbuzných nebo přítele. Jako o nemovitost se může jednat o dům, byt, pole nebo pozemek. Zkrátka nemovitostí může být vše, co je zapsané na katastrálním úřadu. Na nemovitost se může vázat i několik exekucí, zástavní právo z rozhodnutí státního orgánu, nebo jiné právní vady na výpisu z katastru nemovitostí. Všechny tyto možné skutečnosti budeme akceptovat nebo je opravíme.

Rychlá nebankovní půjčka bez poplatků

Jak velkou částku Vám můžeme půjčit s ohledem na nemovitost, kterou je půjčka zajištěna? Poskytujeme půjčky až 80% z ceny nemovitosti. Prakticky to znamená - jestliže vlastníte nemovitost, která má hodnotu 3.000.000,- Kč, tak Vám nejvýše půjčíme 2.400.000,- Kč. Vaše žádost o půjčku se řeší individuálně a peníze Vám můžeme poskytnout již do 3 dnů od podání Vaší žádosti. V případě, že se Vám sjednaná půjčka líbit nebude a zamítnete ji, tak tato možnost je bezplatná. Stejně to platí i pro případ, kdy chcete, abychom Vaši žádost zpracovali předem.

Oddlužení

Dlužíte u nějaké společnosti finance? Naše společnost Vám nabídne okamžité vyplacení exekucí, jednáni s exekutorským orgánem o výši dluhu s tím, že se vždy snažíme o maximální snížení dlužné částky. Také Vám posoudíme nevýhodné půjčky a budeme jednat s jejich věřiteli, nebo i vymáhací agenturou. V těchto případech máme dlouholetou praxi a mnoho získaných kontaktů, tím pádem se nám daří domluvit lepší podmínky pro vyplacení závazku. V těch neméně lepších případech podáme žalobu a budeme jednat právní cestou k prospěchu Vás.

Jestliže dlužíte u více společností, tak Vám nabídneme možnost sjednotit všechny půjčky do jedné, tzv. konsolidaci. Jedná se o možnost, kdy se často dostaneme na zlome splátky před konsolidací.

Rychlá nebankovní půjčka na vyplacení exekuce a konsolidaci

Naše půjčka Vám přišla vhod, tak jste se přestěhovali do svého, ale nestíháte splácet? Nezoufejte, naše společnost poskytuje řešení v podobě nastavení individuálního splácení, kdy po určitou dobu splácíte pouze část splátky. Tuto možnost preferujeme před vymáháním a tím i zbytečnému navyšování dlužné částky. V opačném případě, kdy máte našetřeno a hodláte půjčku splatit předem, tak tím uspoříte budoucí úroky.

Svým klientům nabízíme pohotové a příjemné jednání, při kterém se snažíme vždy jednat k Vašemu prospěchu, neboť naše hlavní prioritou je Vaše spokojenost.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.likvidatordluhu.mywebpage.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.